Mời bình chọn tính năng mới của ứng dụng Sức Khoẻ Cộng Đồng Bluezone
COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Bluezone song song đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh, đồng thời sẽ thêm mới tính năng để trở thành ứng dụng Sức Khỏe Cộng Đồng.
Theo bạn, Bluezone nên có thêm những tính năng nào sau đây:
Ý kiến khác:
Gửi bình chọn